Visjon

VISJON

Vi ønsker å bringe evangeliet om Jesus Kristus, Sønn av Gud, til det Europeiske folk, gjennom personlig fellesskap med Jesus Kristus i kraften av den Den Hellige Ånd.

Europa er et kontinent grunnlagt på bibelens vedier og den kristne tro. Dessverre så har kirkesamfunn gjennom mange generasjoner hatt større behov for makt og politiske posisjoner, mer enn å dele Guds uendelige kjærlighet.

 

Beklageligvis er Europa i dag mer eller mindre unådd med evangeliet, mennesker kjenner ikke Gud selv om de kanskje har en tro og en formening om hvem Han er.

 

Vi ønsker Europa tilbake til Gud. Noe som innebærer at enkeltmennesker blir personlig kjent med vår skaper, gjennom bibelen som er Guds rette og fullkomne ord og brukeveiledning til oss mennesker.

Paris er nøkkel byen i Europa

Vi har visjon om 1.000 nye misjonærer til Paris

 

Vi har forventing til at:

- Nye menigheter blir plantet

- Misjonærer som hjelper etablerte menigheter

- Evangelisering på gatene, gjennom TV, internett og kampanjer.

- Nye misjonærer sendt ut til Europa fra Paris og Frankrike.

- Stadioner vil bli kjent som plasser der mennesker tilber Gud.

- At hjemløse, prosituerte og flykninger får hjelp til et verdig liv.

- At mennesker opplever gleden i Gud og tryggheten om frelsen i Jesus Kritus.

Gud sier!

 

- Se…. Jeg gjør noe nytt!

- Ikke bli bundet i gamle systemer som vil hindre ny spire å gro

- Søk først Gud's rike og Hans rettferdighet

- Forbered for at større ting skal skje. Se ikke på hva som nå er, men på det som skal komme. Vekkelsen kommer til å gå fort!

- Vær sterk og modig, Jeg har sendt dere, Jeg vil gå med dere!

Hvordan?

 

- Bygge opp 24/7 bønnehus

- Bygge misjonærbase, hvor misjonærer kan komme å bo og jobbe ut i fra

- Gi misjonærene de verktøyene de trenger

- Bygge opp dagtid Bibelskole og misjonstreningsskole

- Være en link for misjonærene inn til den lokal menighet

- Tro på mennesker med drømmer og hjelpe dem inn i tjeneste

 

Vi lever i de siste tider slik Bibelen beskriver. Det er mange ulike religioner som gjør alt for å vise at deres vei er den rette. Bibelen beskriver nettopp dette, at bred er den vei som fører til fortapelsen og smal er den vei som føre til evig liv sammen med Gud vår Far i Himmelen. Bibelen er tydelig, frelsen er gratis, Jesus Kristus har betalt for vår synd, de overtredelsene vi har gjort. Det eneste vi trenger å gjøre er å tro hva Jesus har gjort for oss, bekjenne at vi tilhører Ham og vende oss vekk fra det bibelen omtaler som synd. Den enese veien til Gud er nemlig gjennom Jesus Kristus.

 

Djevelen er løynens far slik bibelen beskriver han. Han var en av Guds engler, men ville opphøye seg selv å bli lik Gud. Han ble av Gud kastet til jorden og bibelen beskriver han som denne verdens gud. Djevelen er religionenes far, han gjør alt han kan for å lure oss vekk fra Gud og han gjør alt han kan for å etterligne sannheten. Religion med mange gode eller dårlige ideer på å gjøre seg fortjent til et evig liv i Himmelen vil ikke kunne føre deg til Gud.

Bare Navnet Jesus har makt til å sette deg fri fra denne verdens gud som er djevelen og gi deg fri adgang til evig liv i Himmelen.

 

Jesus 2 Europe vil gjøre alt for å bringe deg det rette og sanne evangeliet. Det handler ikke om en død religion som Europa er blitt lurt inni i en lang år rekke. Det handler ikke om ritualer.

Det handler om et levende liv som Bibelen, Guds ord beskriver.

 

Vi tror på Bibelen Guds ord og at det ikke skal legges noe til eller trekkes noe i fra på det Bibelen forkynner.

Vi tror som Bibelen beskriver, at Gud er skaperen av alt, Jesus Kristus er Guds sønn og vår redningsmann, at Den Hellige Ånd er vår hjelpe fra Gud. Bibelen beskriver at den eneste veien til Gud er gjennom Jesus Kristus.

Vi er Evangeliske kristne som tilhører den verdens omspennene pinse karismatiske kristeneheten.

Vi er ca 600 milioner evangeliske kristene verden over.

 

 

Copyright @ Jesus2Europe