Om oss

OM OSS

HVEM VI ER

 

Vi er en begeistert gjeng som har gleden av å dele det beste som har hendt oss, som er å kjenne Jesus Kristus og Guds frelse .

Vi kommer fra Paris / Frankrike og Norge.

 

Vi har avsluttet vårt daglige arbeid og arbeider nå fulltid for Jesus2Europe, bare fordi vi synes det er så viktig at Du også har et oppriktig mulighet til å bli kjent med Gud. Vi lever i tro på Guds ord og løfter, noe som faktisk fungerer!

Jesus2Europe team

Jesus er den eneste veien til Gud

 

For oss er det viktig å ikke gjøre kompromi på Guds ord, vi vil ikke legge noe til Guds ord og vår tro, og vi vil heller ikke trekke noe i fra bibelen, som er det ekte og sanne Guds ord.

TEAM MEDLEMMER

May-Linn og Arvid Aasen er grunnleggeren av Jesus 2 Europe. De solgte alt de eide i Norge og fulgte det som Gud ba dem om å gjøre. Med sin familie flyttet de til Paris høsten 2014. Ut å kjenne noen i det nye landet, lav økonomisk støtte og bare en ide av hva det Gud vil at de skulle gjøre, begynte de å be. I dag jobber vi etter en stor visjon Gud har gitt oss og teamet er vokser.

Organisasjonen Jesus 2 Europe ble etablert våren 2016 og det er en ekte Fransk mann som er organisasjonens president.

LUC LA BARBE

President

ARVID AASEN

Grunnlegger og leder

MAY-LINN AASEN

Grunnlegger

SIV HAUKELID

COLETTE DUBOIS

 

VI TROR

- På EN Gud, Faderen. Jesus Kristus, Sønnen og Den Hellig Ånd, Hjelperen.

 

-at Jesus Kristus er Guds enbårne Sønn.

Han var med Gud, Faderen i begynnelsen. Han kom til Jorden i menneskeskikkelse i kraft av Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria.

 

-at Jesus ble sendt til jorden av Gud vår Far i himmelen, for å vise oss veien til Gud, og gjennom troen på Ham, har Han tatt vår synd, skyld og straff på seg selv, gjennom Hans død på korset og oppstandelsen fra de døde 3 dager etter.

 

-at Jesus Kristus er den eneste veien til Gud, vår Far i himmelen.

 

-at Bibelen er Guds fullkomne og Ord til oss, helt nøyaktig og ufeilbarlig. Inspirert av Gud, nedskrevet av mennesker som var inspirert av Gud gjennom kraften i Den Hellige Ånd. Summen av Guds ord er Sannheten!

 

-at Bibelen er det komplette Guds Ord, og at det ikke skal legges noe annet lagt til, og heller ikke trekke noe fra Guds Ord.

 

-at Gud bruker mennesker som kjenner Gud gjennom sitt forhold til Jesus Kristus, til å være vitner for andre om Guds herlighet, akkurat som de første disiplene og apostlene i Bibelen som også ble brukt og ledet av Jesus gjennom kraften i Den Hellige Ånd.

 

-at Gud elsker alle mennesker og gir oss adgang til Ham bare av nåde (helt gratis), ved troen på hans Sønn Jesus Kristus. Frelsen som sådan er en gratis gave fra Gud ved hans nåde og ikke av noen menneskelige gjerninger.

 

-at den som tror, følger det som står skrevet, det vil si vender om og følger Jesus Kristus og hans eksempel.

 

-at Gud er sann kjærlighet

Gud ER!

 

 

Copyright @ Jesus2Europe