J2E TV

J2E TV

Denne web siden og TV-arbeid er under bygging.

 

 

 

FRANKRIKE OG EUROPA TRENGER SANNHETEN OM GUDS ORD.

VI VIL BYGGE OPP EN KRISTEN TV KANAL.

VI ØNSKER Å GJØRE EVANGELIET TYDELIG OG ENKELT Å FORSTÅ!

 

 

Vi har begynt å bygge opp et verktøy for evangelisering, hvor folk lett kan finne ut mer om hvem Gud er og Hans rike.

 

Troen kommer av forkynnelsen. En historie fra bibelen, hvor Fillip spurte den etiopiske hoffmannen; "Forstår du hva du leser?" der han svarer; "Hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer meg?".

Vi går ut på gatene og evangeliserer, de fleste vil dessverre aldri våge å komme til en menighet, selv ikke etter at de er blitt evangelisert på gaten.

Vi har derfor startet med å bygge opp et evangeliserings arbeid hvor vi bruker internett for videre oppfølging. Hvor det skal være enkelt å forstå budskapet og enkelt å finne frem. Vi vil dele undervisningen opp i temaer som eks. "Hvem er Gud?", "Hvem er Jesus?", "Hvorfor måtte Jesus dø?", "Hvorfor er bibelen sannheten?", "Hvordan kan du si at det er en god Gud, når det skjer så mye vondt i verden?" dette og mye mer.

 

Vi vil starter på Fransk og Engelsk første, sener ønsker vi også å utvide til flere Europeiske språk. Frankrike har ikke kristen TV pr. nå. Vi starter å bygge opp via Internett, men har drøm og visjon om egen kanal på lengre sikt.

 

Vi har franske bibel lærere og evangelister med samme drøm, så vi vil gjøre arbeidet sammen.

 

 

 

 

Ønsker du å hjelpe oss?

Vi ønsker å høre fra deg, Send oss en mail og forklare hvordan du kan hjelpe oss.

 

 

Copyright @ Jesus2Europe